YAŞAMDA İDEALLER

14.11.2021 YAŞAMDA İDEALLER Kişisel gelişim kitapları ve uzmanlar özgüvenin insan motivasyonundaki öneminden sıkça bahsederler. Özgüven için insanın kendiyle barışık olmasının gerektiğini vurgularlar. Bu barışıklık öz sevgi ve öz saygının ürünüdür. Öz sevgi ve öz saygının oluşabilmesi insanın idealindeki olmak istediği kişiye dönüşebilmesi ile gerçekleşebilecektir. Bu durum bizim kendi ideallerimizi oluşturup bunlara ulaşmak için bir çaba içine girmemize neden olur. 

Aslında ideallerimizi oluşturmaya daha çocukluk yaşlarında başlarız. Bu ideallerin oluşmasında ebeveynlerimiz ve öğretmenlerimiz başta olmak üzere izlediğimiz filmlerden, okuduğumuz kitaplara kadar her şey etkili olur. Ergenlik dönemimiz ve devamında iş yaşamına atılana kadar geçen sürede, bu ideallerimiz bizi bir hayal dünyasında tutar. Bu hayal dünyası bizi gerçek dünyadan ayırarak sanal bir dünyada yaşamaya iter.

İş yaşamına başlamamızla birlikte karşılaştığımız yaşam baskısı bize gerçekleri gösterir. Zorunlu olarak bu gerçekleri kabul etmeye ve çocukluk hayallerimizden uzaklaşmaya başlarız. Ancak yine de asla vazgeçmez kendimize yeni idealler belirleyerek bunlarla zihnimizi programlamayı sürdürürüz.

İdeallerle kuşatılan bir zihin kendi gerçeğini kabul ederek karşılaştığı sorunları çözmek, engelleri aşmak yerine kendinden uzaklaşarak bu ideallere tutunmaya çalışır. Bu ideallerin temeli çocukluk yaşlarından süregelen ve dışarıdan yapılan bir programlamanın sonucudur. Bu program, karşılaşılan yaşam gerçekleriyle örtüşmediği için sorunlar ağırlaşır, engeller büyür. Ağırlaşan sorunlar ve büyüyen engeller huzursuzluğa, mutsuzluğa ve devamında da güçsüzlük ve çaresizlik duygularının yaşanmasına neden olur.

İnsan kendi gerçeğini kabul etme yolunu seçtiğinde önündeki çukura odaklanır. Gerçekleri gösteren öndeki çukura odaklanma ile karşılaşılan zorluklar ve engeller aşılmaya başlar. İnsanın hayalleri ve istekleri yine olacaktır ancak bunlar dışarıdan programlanan bir zihnin değil kendi gerçeğini kabul etmiş bir zihnin hayalleridir.

Bu yolda ilerleyiş biraz sabırla desteklendiğinde bu hayaller gerçeğe dönüşebilecektir. 

YORUMLAR
İlk yorumu sen yap !