Videolar

YAŞAM ÜZERİNE VİDEO DİZİSİ TANITIM VİDEOSU
YAŞAM ÜZERİNE başlığı altında topladığım videolarımla yaşamı birçok yönüyle ele alarak bireysel farkındalığın oluşmasına katkıda bulunmayı ve böylece izleyicilerimin kendi yaşam kalitelerini yükseltmelerini amaçlıyorum.
İNSAN VE DÜNYA DIŞI 1
Dünyamızda yaşamakta olduklarımızı anlamlandırmak ancak DÜNYA DIŞI ile ilgili bilgi sahibi olarak gerçekleşebilir. Ali Kirman bu video dizisinde insan ile Dünya dışı arasındaki bağı ele alıyor ve zihinleri kurcalayan sorulara yanıtlar arıyor.
İNSAN VE DÜNYA DIŞI 2
3 Bölümden oluşan “İnsan ve Dünya Dışı” video dizisinin bu ikinci videosunda Ali Kirman Dünyamızın bir gezegen olarak üstlendiği görev ve misyonu genetik bilimin ışığında ele alıyor ve insan hücre yapısındaki genetik şifrelerin dünya dışı ile bağlantısını açıklıyor.
İNSAN VE DÜNYA DIŞI 3
3 Bölümden oluşan “İnsan ve Dünya Dışı” video dizisinin bu son videosunda Ali Kirman, insanın Dünya da var olma nedenin bir tesadüf olmadığını aksine Dünya dışınla bağlantılı ilerleyen ve çok önem taşıyan nasıl bir genetik gelişim programı olduğunu açıklıyor.
İNSAN VE ENERJİ
Ali Kirman bu videosunda halk arasında ruh ve bedenden oluştuğu görüşü hâkim olan insan yapısını bilimsel olarak ele alıyor ve beden ve enerji ilişkisini açıklıyor.
İNSAN VE ASTROLOJİ
Ali Kirman bu videosunda astrolojinin günümüzdeki konumunu değerlendiriyor ve Samanyolu Galaksimizdeki gezegen hareketlerinin yaşamımız üzerindeki etkisini açıklıyor.
YAŞAM SANAL GERÇEKLİK OLABİLİR Mİ?
Sadece ara yüzünü algılayabildiğimiz ve gerçek olarak kabul ettiğimiz bu dünya sonsuz zekâ tarafından tasarlanmış bir algoritma ile hazırlanmış sanal gerçeklik olabilir mi? Ali Kirman bu soruya kutsal kitabımız, dünyamızda farklı dönemlerde yaşamış yüceler, bilgeler, bilişsel psikoloji, felsefe, astrofizik, bilişim, kuantum fiziği ve nörobilimin ışığında yanıt arıyor.
YAŞAM VE KUANTUM
Biz insanlar düşüncelerimizin kafamızın içinde olduğunu düşünürüz. Aslında beynimiz dış çevreye sinyaller yayar ve çevreden gelen sinyallere yanıtlar verir. Potansiyel olasılıklar arasında çok hızlı seçimler yapar. Böylece düşüncelerimizle görünmez sonsuz potansiyellerden birini gerçeğe dönüştürerek neler yaşayacağımızı belirleyebileceğimizi söyleyebiliriz. Acaba bilincimizle ne düşünürsek gerçekleşebilir mi?
ZİHİNSEL PROGRAMLANMA, TETİKLENME, ÖFKE VE FARKINDALIK 4
Eğer karşılaştığımız bir durum bizi öfkelendirmişse bu olayı unutmaya çalışmak, pozitif telkinlerle örtbas etmek ya da “Boş ver unuttum gitti ya da “Affettim” deyip üzerini toprakla örtmeye çalışmak aynı duygunun tekrar ve farklı dozda yaşanmasına zemin hazırlayacaktır. Peki, böyle durumlarda ne yapılmalıdır? Ali Kirman 4 videodan oluşan bu dizisinin sonuncusunda nasıl öfkeden farkındalığa ulaşılarak özgüvenin verdiği rahatlamanın yaşanabileceğini açıklıyor.DAHA AZ GÖSTER
ZİHİNSEL PROGRAMLANMA, TETİKLENME, ÖFKE VE FARKINDALIK 3
Bugüne kadar öfkeyi bastırmaya, kontrol etmeye veya yönetmeye yönelik çözümlerin yetersiz kaldığını görebiliyoruz zira öfkeye yol açan nedenler iyi anlaşılmadıkça sunulan çözümler de yetersiz kalmaya devam edecektir. Peki, öfkeye karşı nasıl bir yöntemle mücadele etmeliyiz? Ali Kirman 4 videodan oluşan bu dizisinin üçüncüsünde öfkeye yol açan nedenleri ve kurtuluş için etkin yöntemi açıklıyor.DAHA AZ GÖSTER
ZİHİNSEL PROGRAMLANMA, TETİKLENME, ÖFKE VE FARKINDALIK 2
Yoğun bir zihinsel programlanma sonucu derin zihinsel kayıtlarda biriken öfkeler her an tetiklenerek alevlenmeye hazır beklemektedir. Peki, bu tetiklenme nasıl olabilecektir? Ali Kirman 4 videodan oluşan bu dizisinin ikincisinde derin zihinsel kayıtların nasıl tetiklenerek öfkeye dönüşebileceğini açıklıyor.DAHA AZ GÖSTER
ZİHİNSEL PROGRAMLANMA, TETİKLENME, ÖFKE VE FARKINDALIK 1
Birçok insan için geçmişte yaşananlar geçmişte kalmıştır ve ileriye bakan bir insan bunların etkisinde kalmayacaktır. Maalesef yaşamlarını bu yaklaşımla sürdürme yolunu seçenler birçok zorlayıcı ve yıpratıcı engellerle karşılaşırken bütün çabalarına rağmen bunların bazılarını aşamadıklarını görmüşlerdir. Sonuç olarak insan gelecekte yaşayacaklarının temeli geçmişte yaşadıkları olduğunu kabul etmek durumundadır. Ali Kirman 4 videodan oluşan bu dizisinin birincisinde zihinsel programlanmayla başlayan yaşamın oluşturduğu derin zihinsel kayıtların yaşamı nasıl etkilediğini açıklıyor.DAHA AZ GÖSTER
KUANTUM VE YAŞAM
Biz insanlar düşüncelerimizin kafamızın içinde olduğunu düşünürüz. Aslında beynimiz dış çevreye sinyaller yayar ve çevreden gelen sinyallere yanıtlar verir. Potansiyel olasılıklar arasında çok hızlı seçimler yapar. Böylece düşüncelerimizle görünmez sonsuz potansiyellerden birini gerçeğe dönüştürerek neler yaşayacağımızı belirleyebileceğimizi söyleyebiliriz. Acaba bilincimizle ne düşünürsek gerçekleşebilir mi?
YAŞAMDA İDEALLER
İnsanın kendisiyle barışık olabilmesi öz sevgi ve öz saygının ürünüdür. Öz sevgi ve öz saygının oluşabilmesi insanın idealindeki olmak istediği kişiye dönüşebilmesi ile gerçekleşebilecektir. Bu durum bizim kendi ideallerimizi oluşturup bunlara ulaşmak için bir çaba içine girmemize neden olur. Peki, bu ideallerle kuşatılmış bir yaşam bize neler yaşatır?
YAŞAMDA ARAZULAR DOYUM VE BIKKINLIK
İnsanı, her şeyin daha güzeli, daha büyüğü, daha güçlüsü, daha lüksü, gösterişlisi ve daha konforlusuna ulaşma isteği, onu bunları elde edebilme adına bir çaba içine sokar. Ancak bir süre sonra doyuma ulaşacak ve arzulanarak elde edilene karşı ilgi ve heyecan da sona erecektir. Peki, doğal ve sonsuz olan nedir?
YAŞAM VE BASKI
Gün be gün üzerimizde hissettiğimiz farklı baskıların düşüncelerimizi ve davranışımızı kısıtlarken durumumuzla ilgili endişe ve kaygı duymamıza yol açığını biliyoruz. Bu videoda şu soruların yanıtını bulacaksınız: Yaşamımız boyunca neden farklı dozlarda farklı türden baskılar altına gireriz? Bu baskılarla bize verilmek istenen mesaj nedir? Baskılardan kurtuluş yolu nedir?
İNSAN NEDEN ÇATIŞIR?
Tarafların farklı görüşlerini ortaya atmasıyla başlayan tartışmalar sertleşerek öfkeye ve malasef tarafların birbirlerine bedensel zarar vermelerine kadar gelişebilmektedir. Peki, çatışmalara yol açan davranışların temelinde ne yatar? Öfkeyi ve şiddeti tetikleyen duygular nelerdir? Bireysel çatışmalar toplumsal çatışmalara neden oluşturur mu?
DEPRESYON
Bu videomda şu sorulara yanıt bulabileceksiniz: Yaşadığımız depresyonun kaynağı ne olabilir? Depresyonu ilaç gibi fizyolojik yolla gidermenin riskleri nedir? Depresyona girdiğimizi fark ettiğimizde kolay ve hızlı çıkış için nasıl bir yol izlemeliyiz?
NASIL BİR KİŞİLİĞE SAHİBİM?
Kişiliğimizi belirlemeye çabalarken çevremizdekilerin yorumları, kişilik testleri ve kendi değerlendirmelerimizi bir araya getirdiğimizde çelişkiler olduğunu fark ederiz. Peki, bu durumda gerçek kişiliğimizi belirlememiz mümkün olabilir mi?
İNSAN VE SAYGI
Samanyolu galaksisinde önemli yeri olan gezegenimizde yaşam kaynaklarımızın tükenme riskiyle karşı karşıya kalmasının, salgınlar ve ülkeler arası çatışmaların sıklaşmasının bize vermek isteği mesaj nedir?

Bizler farklılıklarımızı kabul etmek ve bu duruma saygı duymak yerine birbirimizi bir tehdit ve düşman olarak değerlendirmeyi sürdürürken özellikle KADINA SAYGI konusunda ilerleme kaydedemememiz yaşamlarımıza nasıl yansıyor?

Zor bir okul olan Dünya okulunun mezuniyet sınavı nedir?

MERHAMET VE ŞEFKAT
Dünya insanları olarak bütünsel sınavlarımızın temelini oluşturan insana ve tüm canlılara MERHAMET ve ŞEFKAT gösterme konusunda ne kadar başarılıyız? Acıma duygusu ne zaman merhametten ayrılır? Bütünsel olarak sınavlarımızı verirken bireysel seçimlerimiz nedir? Bu seçimlerimiz yaşamımıza nasıl yansır?
İNSANIN GELECEK KAYGISI
İnsanoğlu her zaman geleceği merak etmiştir. Ancak bu merakın kaygıya dönüşmesi huzurla yaşamasına engel oluşturur. Ali Kirman bu videoda gelecek kaygısının nedenini ve bu tür kaygılara neden gerek olmadığını açıklıyor.
İNSANIN KİŞİSEL GELİŞİM YOLCULUĞU
Kişisel gelişim akımının bize sunduğu bilgiler sayesinde düşüncenin gücü ile özgüvenimizi güçlendirebilecek ve içimizdeki büyük gücü ortaya çıkarabilecektik. Ve bu güç sayesinde yaşamımızda istediklerimizi ve arzu ettiklerimizi gerçekleşebilecektik.

Peki, acaba bunlar gerçekleşebildi mi? Bugün geldiğimiz noktada yaşamlarımız kolaylaştı mı? Sorunlarımızın üstesinden kolayca gelebiliyor muyuz? Koyduğumuz hedeflere ulaşarak hayallerimizi gerçekleştirebiliyor muyuz?
İNSANIN İSPAT MÜCADELESİ
İnsan yaşamı boyunca çevresine neden kendini kanıtlama gereği duyar? Neden çevresinden takdir bekler? Neden kendisini güçlü, başarılı ve mutlu olarak kanıtlamak ister?