İNSAN VE ENERJİ

25.02.2024 İNSAN VE ENERJİ 3 videodan oluşan İnsan ve Dünya Dışı dizimizde gezegenimizi bir genetik gelişim laboratuvarına benzetmiştik. Genetik gelişimi ise hücre yapımızla ilişkilendirmiştik. Hücre yapımızın gelişimini daha iyi anlayabilmek için halk arasında ruh ve bedenden oluştuğu görüşü hâkim olan insan yapısını bilimsel olarak tanımlamamız gerekir.

Önce bedenimizin yapı taşlarından başlayalım:

Boşlukta yer kaplayan nesnelere madde denir. Maddeyi atomlar ve bunların birleşmesiyle oluşan moleküller oluşturur. Böylece insan bedeni de bir maddedir diyebiliriz.

Bu noktada kütleyi de tanımlamamız gerekir: Kütle, maddenin miktarı ile ilgili bir büyüklüktür. Maddelerin miktarı yani kütlesi terazi ile ölçülerek bulunur. Kütle ölçü birimi kilogram ve gramdır.

Bilimsel bulgular maddenin enerji alanlarından oluştuğunu gösteriyor. Peki, maddeyi oluşturan bu enerji alanları nedir? Bunu açıklamak için atomu ele almalıyız.

İnsan bedeninin yapı taşları atomlardır demiştik. Oksijen, hidrojen, nitrojen ve karbon gibi doğru türde atomları doğru sayıda bir araya toplanması bedeni oluşturur.

Atomlar çoğunlukla boşluktur. Çekirdekleri hacimlerinin yalnızca yaklaşık bir trilyon da birini oluşturur. Kalan alanı kendisinden çok daha küçük elektronların bir bulut oluşturarak çevrelediği proton ve nötronlar kaplar.

Proton ve nötronların oluşumu ise kuark adı verilen küçük küresel parçacıklar tarafından sağlanır. Böylece maddeden oluşan olan bedenimizin yapı taşlarını ELEKTRONLAR VE KUARKLAR oluşturur diyebiliriz. Protonlar ve nötronlar elektronlardan yaklaşık 2000 kat daha ağırdır ve tartıldığımızda kilomuzu oluştururlar.

Kuarkların kütlesi proton ve nötronların kütlesinin sadece %2'sini oluşturması aklımıza şu soruyu getiriyor: Bu durumda kütlemizin ağırlığımı oluşturan nedir?

Albert Einstein ünlü denklemi E = mc2'ye (Enerji eşittir kütle çarpı ışık hızının karesidir) denklemi bize kütle ve enerjinin eşdeğer olduğunu söylemektedir. Atom içinde çok hızlı hareket eden kuarklar kinetik enerji dediğimiz çok hareketli bir enerji üretirler. Hızlı hareket eden kuarkları küçücük bir alanla sınırlı tutmanın tek yolu ise inanılmaz derecede güçlü bir kuvvet gerektirir.

Bu bilimsel verilerden yola çıkarsak bedenimizin oluşturan kütlenin %98'inin atom içindeki kuarkların ürettiği muazzam enerjiden oluştuğu sonucuna varabiliriz. Diğer bir deyişle madde görünümündeki bedenimiz aslında bir enerji kütlesidir.

Eğer bugün sahip olduğumuz teknoloji imkân verebilseydi ve bedenimizdeki her bir atomun anlık görüntüsünü alabilseydik bunu görsel olarak kanıtlayabilecektik.

Şimdi gezegenimizdeki hücresel genetik gelişim programına dönersek. Tipik bir insan hücresi ortalama 100 trilyon atomdan oluşmaktadır. Alfa hücre yapısından Beta hücre yapısına geçiş bünyesinde daha yüksek enerjileri barındırabilen yeni bir atomik yapı ve devamında hücresel yapıya geçiştir.

YORUMLAR
İlk yorumu sen yap !