İNSAN NEDEN GÜÇ PEŞİNDE KOŞAR?

14.05.2021 İNSAN NEDEN GÜÇ PEŞİNDE KOŞAR? Çevremizde ve dünyamızda yaşanmakta olaylar bize güç elde etmek ve bunu korumak adına ortaya konulan uğraşları açıkça göstermektedir.

Erkeler gücü iş kariyerlerinde yükselme ve maddi kazanımlar yoluyla elde etmeye çalışır. Kazanılan bu maddi güç aile ve çevrenin takdiri, saygısı ve ilgisiyle birleşerek daha da artabilir.

Kadınlar da erkekler gibi kariyerlerinde yükselme ve maddi kazançlar yoluyla güçlenmek isteyebilirler. Ancak dünyamızda kadınların erkeklerden üstün olan sosyalleşme becerileriyle daha sık izledikleri yol, güce güçlü ilişkiler yoluyla ulaşma yöntemidir. Bunu güçlü erkeklerle evlenerek ve güçlü dostlarla ilişki geliştirerek gerçekleştirmeye çalışırlar.

Bir insanın yaşamında yeteneklerini doğru kullanıp buna çalışkanlığını ve gayretini de ekleyerek maddi kazançlar elde etmesi ve güce ulaşması kadar doğal bir şey olmadığını kabul etmemiz gerekir. Hatta bu kişiler için: “Hak etmişti” deriz.

Güç elde edildiğinde elde edene büyük bir haz verir. Elde edilen gücün verdiği haz aslında bir tür rahatlamadır. Bu rahatlığın hazzını tadan doğal olarak onu sürekli kılmak ister. Bunun için de elde ettiği gücü korumak adına elinden gelen çabayı gösterir.

Ancak gerçek olan şu ki, bu rahatlama yapay bir rahatlamadır. Doğal olmayan hiçbir şey kalıcı olamaz ve geçicidir. 

Peki, güçle elde edilen rahatlama neden geçicidir?

Gücün verdiği hazla gelen rahatlama duygusunu sürekli kılma arzusu, o güce tutunmayı da beraberinde getirir. İlişkilerde ise güce tutunma özdeşleşmeye dönüşür. Özellikle ebeveynlerin çocuklarıyla özdeşleştiklerini sıkça görürüz.

Güce tutunma, o gücü KAYBETME veya YİTİRME KORKUSUNU da beraberinde getirecektir. Zira gücü elde eden kişi ne kadar güçlü olursa olsun daima önünde kendinden daha güçlüler olduğunu görecek ve bu durum da onu huzursuz hatta tehdit edecektir. Sonuç olarak gücünü koruma adına her türlü kontrol ve baskıyı artırma yoluna gidecektir. Artan kontrol huzursuzluğu ve mutsuzluğu körükleyecek, baskı ise özellikle ilişkilerde, sömürme ve devamında çatışmalara doğru gelişecektir.  Artan çatışmalar, endişe ve huzursuzluk acıyı da berberinde getirecektir.

Dışarıdan elde edilen her türlü güç doğal değildir, yapaydır ve geçicidir. Doğal güç insanın kendi içinde farkındalık yoluyla bilincini genişletmesiyle elde edilebilendir.  Farkındalığa giden yol insanın kendi içine dönüp yaşamı boyunca yaptıklarını gözden geçirmesi ile başlar. Bu yol insanın kendisi hakkında bilgi toplayarak ilerleyeceği KENDİ GERÇEĞİNİ KEŞFETME yoludur. Kendi gerçeğine ulaşabilen kişinin bilinci genişler. Genişleyen bilince akan öz enerji doğaldır ve öz gücün artmasını sağlar.

Öz gücünü artırarak rahatlama yolunu seçen bir insan gerçek rahatlamaya doğru ilerler. Bu rahatlama huzur duygusudur ve kalıcıdır. Huzur, yaşamda özlenen kalıcı mutluluğu da beraberinde getirecektir.

YORUMLAR
İlk yorumu sen yap !