YAŞARKEN FARK EDEBİLMEK

7.12.2020 YAŞARKEN FARK EDEBİLMEK Bugüne kadar ‘FARKINDALIK’ üzerine çok şey yazıldı ve konuşuldu. Acaba bu bilgiler bizim kendi farkındalıklarımızı oluşturabilmemize ne kadar katkıda bulunabildi? Bu soruya kesin bir yanıt vermek zor ancak çevremizde hatta dünyamızda yaşananlara baktığımızda genel olarak farkındalık konusunda yolun başında olduğumuzu görebilmek mümkün.

Farkındalığımızı geliştirebilmemiz için uzmanlar bize anda kalarak beş duyumuzla algıladıklarımıza odaklanmamız öneriyor. Diğer yandan zihinsel yapımız çalışma sistematiği gereği, bizi geçmişe götürerek geçmişle ilgili yaşadıklarımızı anımsatıyor. Gelecekle ilgili düşünceler oluşturmaya zorluyor. Bu durum ise bizi o andan çekip alıyor. Andan geçmişe dönüşler ve geleceğe gidişler içimizde o güzel ana odaklanma yerine bir huzursuzluk yaratabiliyor.

Bunu daha iyi anlayabilmek için birlikte bir robot üretelim ve ona bir program yükleyelim. Bu robotumuza komutlarımızı, programına yüklediğimiz sözcükler vasıtasıyla verelim. Ör: “Öfkelen” komutu verdiğimizde öfkelensin, “Gülümse” komutu verdiğimizde gülümsesin vb. Böylelikle robotumuzu programladığımız sözcüklerle dışarıdan rahatça yönetebilelim ve bize istemiş olduğumuz tepkileri versin.

Şimdi kendi zihinsel yapımıza dönelim. Zihinsel yapımızın, doğumumuzdan itibaren önce ailemiz, sonra yakın çevremizle başlayan dışarıdan programlanma süreci sonucu oluşan değerlerimizle yaşamımızı sürdürüyoruz. Bu değerlere göre düşünceler oluşturup davranışlar sergiliyoruz. Herhangi bir kişi bizim değer verdiğimiz bir şeye değersiz yorumu yaparsa buna olumsuz tepki gösteriyoruz. Diğer yandan değer verir ve düşüncelerimizi onaylarsa onu kendimize yakın hissediyoruz. Aynı zamanda yaşadığımız olaylar karşısında düşünceler oluşturuyor bunlara göre kararlar alıp uygulayabiliyoruz. Bu noktada dikkatinizi çekmek istediğim düşüncelerimizin, aldığımız kararların ve bunun sonucu sergilediğimiz tüm sözel ve davranışsal iletişimin temelinde FARKINDA OLMADIĞIMIZ BİR PROGRAMLANMANIN olduğu. Bu programlanmanın temeli YAŞAM KAYITLARIMIZDIR. İNSAN ZİHNİNİN ÇALIŞMA SİSTEMATİĞİ üzerine araştırmalar yapan uzmanlarının ortaya koyduğu sonuçlar, yaşadığımız her an zihnimizin dışarıdan yeni kayıtlar aldığını kanıtlıyor. Bu kayıtları bir bilgisayar programındaki dosyalara benzetebiliriz. Bilgisayar programındaki dosyaların uzantıları örneğin: jpeg, pptx, xlxs vb olabilirken yaşam kayıtlarının uzantılarını DUYGULAR oluşturuyor. Böylece yaşanan her yeni deneyim bir duygu uzantısıyla zihinsel kayda alınıyor. Şimdi bu bilgiler ışığında neden anda kalamadığımızı açıklayabiliriz. Duygu uzantılı bu kayıtların öne çıkanları yani GÜÇLÜ DUYGU KAYITLARI, biz anı yaşamaya çalışırken ortaya çıkarak bize geçmiş bir kayıtla ilgili duyguyu yaşatabiliyor.

Peki, bu gerçekler ışığında farkındalık bize ne sağlayabilir?

Gün be gün yaşadığımız durumlar karşında tepkilerimizi oluştururken zihnimiz, aynen biraz önce ürettiğimiz robota benzer bir şekilde, programlandığı tepkileri sergiler. Bunu FARKINDA OLMADAN yapar. Ortaya çıkan sonuçları değerlendirir, yine programına uygun olarak yeni düşünceler üretir ve yoluna devam eder. Bu noktada ürettiğimiz robottan farklı olarak zihnimiz kendi programı üzerinde değişimler de yapar. Sık karşılaştığımız bir örnek çevremizdeki bazı kişilerin radikal kararlar alarak inançlarında, değer yargılarında ve yaşam tarzlarında büyük değişimler yapmasıdır. Ancak zihnimizin kendi ürettiği yeni programlar (Ya da buna program güncellemeleri de diyebiliriz) istediğimiz gibi sonuç vermeyebilir. Bu durum bizi bir kısır döngü içine sokarken Bu DÖNGÜDEN ÇIKARAK rahatlama mücadelemizi sürdürürüz.   Farkındalık insanın fark etmeden gerçekleştirdiği EYLEMLERİNİN TEMELİNDEKİ DUYGULARI belirleyebilmesiyle başlar. Bu duyguları belirleyebilmek ancak yaşananların bir kamera kaydını izler gibi izlenmesiyle anlaşılabilir. Eylemlerinin kaydını izleyen insan bu eylemini hangi duygu ya da duygu bileşimlerinin ör: değersizlik, dışlanma, yetersizlik, sevilmeme vb. yaptığını fark etmeye başlar. Böylece FARKINDALIK YOLUNDA İLK ve EN ÖNEMLİ ADIMI ATMIŞ OLUR.

FARKINDALIĞA GİDEN YOL İNSANIN GERİYE DÖNEREK YAŞAMINDA YAPTIKLARINI İZLEMESİYLE BAŞLAR.
YORUMLAR
İlk yorumu sen yap !