Bilinçli Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi
EĞİTİM

Bilinçli Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi

Neden Bilinçli Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi? 

Günümüz koşullarında yöneticilerden yönettikleri takımların lideri olmaları beklenmektedir. Lider olmak, bir lider gibi düşünerek davranmayı gerektirir. Bir liderin eğer bilinç düzeyi yeterli değilse farkında olmadan hatalı davranışlar sergileyecektir. Bu hatalı davranışlar da onun lideri olduğu takımı önünde liderlik gücünü kaybetmesine yol açacaktır. Aynı zamanda enerjisini tüketerek özgüvenini düşürecek ve sonuç olarak takımıyla birlikte kendisinden beklenen hedeflere ulaşmakta yetersiz kalacaktır.

BİLİNÇLİ YÖNETİCİLİK VE LİDERLİK öznel bilimin ışığında bilimsel öneriler sunar. Bu öneriler insanbilim temelli olduğu için insan zihninin yapısını da dikkate alır. Böylelikle liderin zamanını ve enerjisini en etkin şekilde kullanmasını sağlar.

BİLİNÇLİ YÖNETİCİLİK VE LİDERLİK liderin özgüvenini artırır ve performansını yükseltir. Etkin gücü artan lider daha rahat ve özgüvenli davranır. Bu durum lideri olduğu takımı da rahatlatır ve takım bireylerinin kendilerini güvende hissetmelerini sağlar. Böylece lider takımıyla kurduğu ilişki sayesinde kendisinden beklenen hedeflere ulaşır.

Süre: Canlı eğitimlerde 2 tam gündür. Online eğitimlerde süre 45 dakika süreli 4 oturumdan oluşur

Temel Başlıklar:
• İnsan Zihninin Yapısı, İşleyiş Mekanizmaları ve Çalışma Sistematiği
• Yöneticiden Beklenen Görevler ve Yetkinlikler 
• Yöneticilikten Liderliğe Geçiş
• Liderde Olması Gereken Vasıflar
• Liderden Beklenenler
• Lider ve Takım Oluşturma
• Lider ve Takımla İletişim
• Liderlikte Performans Geliştirme
• Durumsal Liderlik Stilleri ve Koçluk
• Lider ve Takım Motivasyonu

Eğitim süresince katılımcılar birçok grup çalışması ve bireysel egzersizler yaparlar.

EĞİTİM AKTİVİTELERİ
BU EĞİTİMİ BİREYSEL OLARAK DA ALABİLİRSİNİZ
ALİ KİRMAN İLE TEMASA GEÇİNİZ
YORUMLAR
İlk yorumu sen yap !