DANIŞMANLIK

Ali Kirman “Önce ülkeme hizmet” ilkesiyle çıktığı yolda bugün 40 yılı aşan deneyimi ve bilgi birikimiyle ilerlemektedir. Bu birikimin temelini oluşturan alan her zaman satış kadrolarının kurulması, gerekli bilgi ve becerilerle donatılması ve başarıyla yönetilmesi olmuştur.

Satışların hedeflendiği gibi gerçekleşebilmesi şirketlerin temel amacı olduğundan yola çıkarak bu amacın gerçekleşmesini desteklemek amacıyla verdiği yüzlerce seminerin yanında danışman rolünü de her zaman üstlenmiştir. 

Şirketlerin kendilerini temsil edecek satış profesyonellerini ve bu kadroları yönetecek doğru kişileri seçmesi, gerekli beceri eğitimlerinin devamında iş başında mentorluk ve koçluk yöntemiyle satış gücü performansının desteklenmesi, odaklandığı danışmanlık alanlarını oluşturmaktadır.

Orta ve üst düzey yöneticilerin gerek duydukları en önemli becerilerden biri de ‘etkin sunum yapabilme’ becerisidir zira bu konudaki başarıları kariyerlerinde yükselebilme potansiyellerini doğrudan etkiler. Ali Kirman bireysel koçluk ve mentorluk yöntemiyle bu becerinin gelişmesine destek olmaktadır.