KOÇLUK/MENTORLUK

“Önce ülkeme hizmet” ilkesiyle çıktığım bu yolda bugün 40 yılı aşan deneyim ve bilgi birikimimle ilerlemekteyim. Bu birikimin temelini oluşturan alan her zaman satış kadrolarının kurulması, gerekli bilgi ve becerilerle donatılması ve başarıyla yönetilmesi olmuştur.

Satışların hedeflendiği gibi gerçekleşebilmesi şirketlerin temel amacı olduğundan bu amacın gerçekleşmesini desteklemek amacıyla verdiğim seminer ve konferansların yanında danışman rolünü de her zaman üstlendim.

Şirketleri temsil edecek ve hedeflerine götürecek satış profesyonellerini ve onları yönetecek doğru liderleri seçmesi, gerekli beceri eğitimlerinin devamında, iş başında mentorluk ve koçluk yöntemleriyle performanslarının desteklenmesi, odaklandığım alanlarını oluşturmaktadır.

Bunlara ek olarak orta ve üst düzey yöneticilerin gerek duydukları en önemli becerilerden biri de gruplar karşısında ‘etkin sunum yapabilme’ becerisidir zira bu konudaki başarıları kariyerlerinde yükselebilme potansiyellerini doğrudan etkilemektedir. Bireysel eğitimler, koçluk ve mentorluk yöntemlerimle bu becerinin kazanılmasına da destek olmaktayım.

Sizin de başarılarınıza katkıda bulunmaktan memnuniyet duyacağım. Saygılarımla